Parketarski radovi

Parket je deo kuće koji može značajno da unapredi estetiku i ambijent enterijera doma.

Dobro uradjen, kvalitetno lakiran i redovno održavan parket predstavlja ponos svakog domaćina jer svojim odbijanjem svetlosti i toplom bojom drveta, svakoj prostoriji daje dubinu i prijatnu estetiku.

Istraživanje je pokazalo da od svih elemenata u kući parket predstavlja ono što gosti prvo primete. Mala je  razlika od toga da impresionirate ili da potpuno razočarate. Tehnike za postavljanje su vrlo raznovrsne i uvek je moguće kombinovati nekoliko njih radi većeg dekorativnog i estetskog efekta. Najčešće su:

  • brodski pod – najjednostavniji metod, slaganje daščica parketa jedne do druge.
  • riblja kost – spajanje vrhova dve pločice pod uglom od 90 stepeni.
  • lastin rep – slično kao riblja kost samo se ne spajaju pojedinačne pločice već setovi od dva ili tri parketa spojenih po principu brodskog poda.
  • kocka – spajaju se daščice parketa koje su pravilnog kvadratnog oblika.
  • pleter – upleteni sistem postavljanja daščica.
  • mozaik – dekorativni, ukrasni način postavljanja parketa. Redje se koristi za celu površinu već više za odredjene segmente poda.
USLUGE KOJE VAM NUDIMO

Radimo sve vrste parketarskih radova uključujući i rad sa laminatom. Vršimo reparacije i popravke, kao i prvo postavljanje parketa u prostoriji. Pri dolasku na teren, prvo utvrdjujemo stanje podnih površina u smislu ravnoće, eventualnih naprslina i oštećenja. Potom u dogovoru sa Vama biramo najbolje rešenje za postavljanje parketa kao i odabir tehnika postavljanja, izbor boja i finiša.

Kada je reč o popravkama i reparaciji postojećeg parketa, prvi korak je upoznavanje sa trenutnim stanjem u kom se parket nalazi. Postoje mnogo faktora koji pokazuju da li je moguće vršiti popravke i u kojoj meri. Ovo je veoma bitno iz razloga što je često povoljnije za vlasnika da uloži u nov parket nego da pokušava da prepravlja oštećen parket. Pri popravkama Vam možemo pomoći oko hoblovanja parketa, zamene lajsni, popunjavanju naprslina i oštećenih komada parketa, kao i kod savršenog lakiranja do visokog sjaja.