Zidarski radovi

U sklopu zidarskih radova, bavmo se sledećim vrstama:

  • zidanje objekata od temelja
  • dogradjivanje i pregradjivanje
  • zidanje ograda

Nudimo Vam kompletnu uslugu zidanja po svim aspektima. Radimo sa svim vrstama materijala.